Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


BVH – Điều chỉnh doanh thu phí bảo hiểm và cơ cấu đầu tư để thích nghi với môi trường lãi suất thấp

Những thay đổi trong phí bảo hiểm nhân thọ là do (1) quy định mới đã loại bỏ yêu cầu các đại lý phải có kinh nghiệm trong tư vấn bảo hiểm hoặc làm việc trong ngành tài chính . Môi giới chứng khoán ,phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế, mở tài khoản chứng khoán miễn phí

Danh mục Mã cổ phiếu

BVH - Khả năng sinh lời đầu tư giảm, ảnh hưởng đến triển vọng

Dự báo EPS 2019 của chúng tôi thấp hơn 29% báo cáo trước do chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 27% xuống 1,3 nghìn tỷ đồng

Danh mục Mã cổ phiếu

BVH – Cập nhật kết quả kinh doanh năm 2018

Năm 2019, BVH đặt mức kế hoạch tăng trưởng mảng bảo hiểm nhân thọ 20% YoY và mảng bảo hiểm phi nhân thọ 12%, thấp hơn so với mức tăng trưởng lần lượt 23% và 22% của hai mảng này trong năm 2018.Môi giới chứng khoán

Danh mục Mã cổ phiếu

Bảo hiểm cá nhân tiếp tục là nguồn doanh thu chính của ngành bảo hiểm

Theo Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (ISA), cả năm 2018, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 133.654 tỷ đồng, (+24% YoY), trong đó bảo hiểm nhân thọ ước đạt 87.960 tỷ đồng

Danh mục Mã cổ phiếu

BVH - Đợt phát hành riêng lẻ sẽ giúp tăng vốn và giảm sở hữu nhà nước

Cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 41,4 triệu cổ phiếu, tương đương 5,91% lượng cổ phiếu lưu hành. Nếu giá thị trường trung bình 30 ngày giữ tại mức hiện tại 78.993VND/cổ phiếu

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline