Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


QNS - Doanh số sữa đậu nành hỗ trợ lợi nhuận quý 3/2019

Trong quý 3/2019, LNST sau lợi ích CĐTS của CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) tăng 24% YoY nhờ vào tăng trưởng mạnh mẽ của mảng sữa đậu nành và các mảng Thực phẩm và Đồ uống. Môi giới chứng khoán , tổng hợp thị trường

Danh mục Mã cổ phiếu

QNS – Cập nhật KQKD 9T 2019

Kết thúc Q3 2019, LNST cổ đông công ty mẹ của QNS ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 24% YoY, nguyên nhân chính đến từ việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp toàn doanh nghiệp nhờ đóng góp tích cực từ mảng đường, bia và nước khoáng. môi giới chứng khoán

Danh mục Mã cổ phiếu

QNS – Sữa đậu nành tăng trưởng khả quan, mảng đường tiếp tục níu giữ lợi nhuận

QNS đã công bố báo cáo kiểm toán soát xét bán niên 2019 với doanh thu thuần tăng 2% YoY và LNST giảm 7% YoY, lần lượt đạt 4.073 tỷ đồng và 521 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng 91bps lên 27,6% so với mức 26,7% cùng kỳ năm ngoái

Danh mục Mã cổ phiếu

QNS - Ban lãnh đạo tiếp tục thoái vốn làm giảm khả năng cổ phiếu được đinh giá lại

Ban lãnh đạo và các bên liên quan trong tháng 6, 7 và 8 đã bán ra khoảng 600.000 cổ phiếu/tháng và có thể sẽ bán tiếp 700.000 cổ phiếu nữa trong tháng 09/2019 trên cơ sở thông tin đã công bố.

Danh mục Mã cổ phiếu

QNS - Mảng đường giảm làm lu mờ tăng trưởng mãnh mẽ của mảng sữa đậu nành

Chi phí quản lý và bán hàng cao ảnh hưởng đến lợi nhuận từ HĐKD. Trong 6 tháng đầu năm, chi phí quản lý và bán hàng tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do chi phí nhân viên hành chính tăng mạnh 60%

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline