Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


SSI - Dự báo phụ thuộc vào đà phục hồi của thanh khoản thị trường năm 2020

Chúng tôi điều chỉnh giảm 5,7% giá mục tiêu dành cho CTCP Chứng khoán SSI (SSI) xuống 28.200VND/cổ phiếu với việc điều chỉnh giảm 3% dự báo tổng thu nhập thuần 2019-2023

Danh mục Mã cổ phiếu

SSI - LNST giảm từ mức cao, môi giới tiếp tục yếu

Công ty mẹ CTCP Chứng khoán SSI (SSI) vừa công bố KQLN 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, thu nhập từ hoạt động đạt 576,1 tỷ đồng, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái, LNST đạt 391 tỷ đồng, giảm 44,7%. Doanh thu mảng môi giới giảm 59,9%

Danh mục Mã cổ phiếu

SSI - Danh mục tự doanh nhiều khả năng sẽ hỗ trợ cho tình hình kinh doanh khó khăn

Giá mục tiêu của chúng tôi không bị ảnh hưởng từ điều chỉnh lợi nhuận, nhưng đến từ thay đổi phương pháp định giá bô phận ngân quỹ. Dự báo EPS của chúng tôi cho các năm 2019/2020/2021 that đổi lần lượt 0,4%/-0,2%/0,2% so với báo cáo gần nhất.

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline