Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


STB - Phân tích thanh lý TSĐB hỗ trợ cho quan điểm tích cực của chúng tôi

NIM 9 tháng 2019 đạt mức cao kỷ lục tính từ năm 2017 đến nay (việc thực hiện so sánh cho thời gian trước năm 2017 là không phù hợp). Môi giới chứng khoán , mở tài khoản chứng khoán miễn phí

Danh mục Mã cổ phiếu

STB - NIM quý 3 cao nhất từ năm 2015 đến nay

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) vừa công bố KQLN hợp nhất 9 tháng đầu năm 2019 với lợi nhuận thuần đạt 1,9 nghìn tỷ đồng, tăng 106,4% so với cùng kỳ năm ngoái

Danh mục Mã cổ phiếu

STB - Không còn được ưa chuộng như trước vì lợi nhuận bị hạn chế do đẩy nhanh tốc độ xử lý

Chúng tôi điều chỉnh giảm 1,7% giá mục tiêu dành cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) xuống 17.600VND/cổ phiếu và giữ khuyến nghị MUA do điểm chuẩn trung vị giá trị vốn chủ sở hữu và huy động so với MBB và ACB giảm

Danh mục Mã cổ phiếu

STB - Giải quyết nợ xấu theo đúng tiến độ, tiền gửi liên ngân hàng tăng mạnh ảnh hưởng NIM

Tăng trưởng cho vay gộp 6 tháng đầu năm 2019 đạt 8,9%. STB công bố hạn mức tăng trưởng tín dụng ban đầu là 7% cho năm 2019 và tài liệu ĐHCĐ đề ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% cho cả năm

Danh mục Mã cổ phiếu

Phân tích kịch bản hợp nhất EIB - STB

Chúng tôi tính toán giá cổ phiếu của các ngân hàng hợp nhất theo ba kịch bản khác nhau, giả định giá trị vốn hóa thị trường của ngân hàng hợp nhất là phép cộng vốn hóa của hai ngân hàng. Môi giới chứng khoán , phương pháp đầu tư chứng theo chu kì kinh tế

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline