Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


STK – Cập nhật KQKD 9T 2019

STK đã công bố báo cáo tài chính Q3 2019 với doanh thu thuần giảm 6% YoY, đạt 554 tỷ đồng và LNST cổ đông công ty mẹ tăng 10% YoY, đạt 52 tỷ đồng.

Danh mục Mã cổ phiếu

STK – Cập nhật ĐHCĐ 2019

Công ty dự kiến sẽ bán khu đất 10ha tại khu công nghiệp Thành Thành Công và sử dụng nguồn tiền này để đầu tư cho dự án Polymerization sắp tới.

Danh mục Mã cổ phiếu

STK – Sợi tái chế vẫn là ưu tiên phát triển năm 2019

Sợi Thế Kỷ (HSX: STK) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 2018 với doanh thu và LNST tăng lần lượt 21% và 80% so với cùng kỳ, vượt 2% kế hoạch về doanh thu và 43% kế hoạch LNST đã đề ra. Môi giới chứng khoán - Phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

Danh mục Mã cổ phiếu

STK - Cập nhật KQKD Q3 2018

Sợi Thế Kỷ vừa công bố báo cáo tài chính 9T 2018 với kết quả kinh doanh đầy khả quan, trong đó doanh thu đạt 1.780,9 tỷ đồng (+24,4% YoY) và LNST ghi nhận 131,4 tỷ đồng (+96,5% YoY). Mở tài khoản chứng khoán miễn phí , môi giới chứng khoán - phương pháp đàu tư theo chu kì kinh tế

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline