Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


VJC – Cập nhật KQKD quý 3/2019

BCTC công ty mẹ VJC, phản ánh hoạt động kinh doanh hàng không cốt lõi, ghi nhận doanh thu đạt 10,4 nghìn tỷ đồng (+17% YoY) và LNTT đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+17% YoY), chủ yếu nhờ thu nhập tài chính tăng mạnh.Môi giới chứng khoán , phương pháp đầu tư theo chu kì kinh tế

Danh mục Mã cổ phiếu

VJC - Mở rộng các tuyến đường quay quốc tế sẽ là động lực tăng trưởng mới

Diễn biến này phần nào bù đắp cho mức giảm dự báo LNST cốt lõi 2019, vốn thấp hơn khoảng 15,8% so với dự báo trước đây của chúng tôi, chủ yếu phản ánh sự kiện bất thường vào giữa tháng 6/2019

Danh mục Mã cổ phiếu

CTCP Hàng không Vietjet (VJC) - Sẵn sàng cất cánh

Hàng không Vietjet (VJC VN) công bố kết quả kinh doanh cho quý 3 với doanh thu đạt 6.19 ngàn tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 996 tỷ, giảm doanh thu 10.1% và tăng lợi nhuận 99% so với cùng kỳ.

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline