Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


SCS - Vẫn duy trì triển vọng trung hạn dù tăng trưởng giảm tốc

Lợi nhuận được kỳ vọng sẽ tăng trưởng hơn bởi biên lợi nhuận mở rộng, nhờ vào xu hướng ASP tăng và tỷ trọng cao của chi phí cố định. Môi giới chứng khoán , mở tài khoản chứng khoán miễn phí

Danh mục Mã cổ phiếu

SCS – Cập nhật KQKD Quý 3/2019

KQKD Q3 2019 của  SCS  cho thấy sự giảm tốc đáng kể trong doanh thu và LNST với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 8% YoY và 12% YoY. Trong 9 tháng 9 năm 2019, tốc độ tăng trưởng LNST đạt 14% YoY, thấp hơn nhiều so với CAGR của LNST trong giai đoạn 2015-2018 là 45%

Danh mục Mã cổ phiếu

SCS - Biên lợi nhuận tiếp tục tăng nhờ thay đổi mức thuế

dự báo doanh thu 2019 sẽ đạt tăng trưởng 17% lên 790 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS sẽ đạt tăng trưởng 28% lên 534 tỷ đồng.

Danh mục Mã cổ phiếu

SCS - Tăng trưởng sản lượng ổn định và thay đổi thuế thúc đẩy lợi nhuận

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng 2019 của SCS đã hoàn thành lần lượt 48% và 51% dự báo cả năm của chúng tôi. Dù các KQKD này phần lớn phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi,

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline