Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


VIB – Cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng đầu 2019

IB hiện đang duy trì được tốc độ tăng trưởng thu nhập 9 tháng rất tích cực (+40% YoY) nhờ hai động lực chính là tăng trưởng tín dụng (+26,5% YTD – rất cao so với ngành nhờ được cấp hạn mức tín dụng cao) và thu nhập bancassurance (+372% YoY)

Danh mục Mã cổ phiếu

VIB - Cơ hội lớn – Đi kèm rủi ro cao

Với tỷ lệ an toàn vốn cao, VIB đưa ra kế hoạch tăng trưởng tín dụng 35% cho năm 2019, cao nhất hệ thống. Nhờ chi phí vốn tương đối thấp, VIB có thể duy trì tăng trưởng tín dụng cao trong 2 – 3 năm tới, qua đó đẩy mạnh thu nhập lãi

Danh mục Mã cổ phiếu

VIB – Cập nhật KQKD 2018 và Kế hoạch 2019

2018 là năm VIB đạt tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 5 năm gần đây, với lợi nhuận trước thuế 2.743 tỷ đồng, tăng 95,2% so với năm 2017. Mở tài khoản chứng khoán miễn phí để được hướng dẫn đầu tư

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline