Mobile / Fb / Zalo: 0902 707 193 | 0902 707 193

Tất cả bài viết


HND: Hoạt động ổn định bất chấp thiếu than toàn ngành

Trong khi ngành điện còn thiếu hụt công suất để phục vụ nhu cầu trong nước, phải huy động công suất nhiệt điện than, nhiệt điện khí và thiếu than trở thành vấn đề của toàn ngành,

Danh mục Mã cổ phiếu
hotline